Voice Vocabulary

Vocab Voice Vocabulary

VOCAB maakt het leven van de leerkracht een klein beetje makkelijker.

Vocab (Voice Vocabulary) is een applicatie waarmee meesters en juffen een oefenlijst kunnen samenstellen in een web-omgeving, zodat hun leerlingen zichzelf met stem kunnen overhoren via de google assistant.  De assistant toont een combinatie van voice, tekst en beeld.

Voice Vocabulary (Vocab) is het voorlopig resultaat van een onderzoek naar de toegvoegde waarde van voice applicaties in het onderwijs. Het is uitgevoerd door studenten van HvA CMD en HBO ICT en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Vocab is opgeleverd als werkend proof-of-concept. Een prototype is beschikbaar in augustus 2020.

Het probleem

Taalachterstand is een van de oorzaken van ongelijkheid, en wordt in Amsterdam gedeeltelijk veroorzaakt door hoge werkdruk op achterstandsscholen. Scholen in Amsterdamse probleemwijken kampen met personeelstekort. Kleuters met een anderstalige achtergrond beginnen hun schoolcarrière met een taalachterstand. Dit probleem wordt uitgebreid beschreven in de Handreiking bij de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters:

De meeste van huis uit Nederlandstalige Amsterdamse kinderen komen het basisonderwijs binnen met een woordenschat van 1000 tot 3000 woorden (soms zelfs veel meer). Dat aantal is in veel klassen de beginvoorraad voor het onderwijs; daarop kan men voortbouwen. Maar er zijn ook kinderen die starten met kennis van, bij voorbeeld, 200 tot 300 Nederlandse woorden. Of zelfs nog minder. Twee jaar later, in groep 3, gaan al die kinderen aan de slag met het lezen; hun aanvankelijke leeswoordenschat, hun basisvoorraad voor de eerste boekjes, is dus heel verschillend. De grote verschillen tussen kinderen bij binnenkomst kunnen in de eerste twee basisschooljaren nauwelijks of slechts met grote moeite worden opgeheven. Daarom is het werken aan een Basiswoordenschat zo enorm belangrijk. Het is een poging om voor alle kinderen een min of meer gelijke startpositie te organiseren. (…) Kennis van Nederlandse woorden vormt een belangrijk deel van die basis. Als kinderen gaan leren lezen met een kleine woordenschat in hun hoofd, moeten ze twee totaal verschillende dingen tegelijk doen: onbekende woorden begrijpen en leren én het schrift leren en begrijpen. Dat is een heel zware opgave. Een opgave waar sommige anderstalige leerlingen ook echt niet in slagen. Hier al begint meteen de achterstand voelbaar te worden. (Handreiking bij de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) ITTA – Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen)

Oplossing

VOCAB is een ontwerp met een werkend prototype van een VUI, CMS en leerlingvolgsysteem. Kleuters oefenen zelfstandig Nederlandse woordjes met een combinatie van Voice en Visuals. Leraren kunnen met het CMS snel en eenvoudig individueel lesmateriaal maken en delen, en de voortgang van ieder kind bijhouden. VOCAB is ontworpen met Inclusive Design principes, vanuit de beperkingen van de AVG.

Opdracht

Onderzoek een inclusieve taal-applicatie voor kleuters die nauwelijks Nederlands spreken én niet kunnen lezen. Ontwerp samen met leerkrachten op Amsterdamse probleemscholen AVG-proof lesmateriaal voor Voice. Maak het zó bruikbaar dat ALLE Amsterdamse kinderen er thuis mee willen oefenen samen met de meester en juf.

VOCAB is gemaakt door multi-disciplinaire HvA studententeams uit twee leerjaren van verschillende opleidingen, samen met leerkrachten, designers, onderwijskundigen en jonge kinderen. Het is een echt samenwerkingsproject: door samen te ontwerpen met alle stakeholders is het mogelijk een écht waardevolle Voice Interface te ontwerpen.

Resultaat

Een VUI-app waarmee Amsterdamse kleuters hun woordenschat vergroten. Het bijbehorend VUI CMS waarmee (NT2)leerkrachten op probleemscholen onderwijsmateriaal kunnen maken en delen.

Oorspronkelijk bedacht voor voor kinderen met een taalachterstand, blijkt VOCAB tijdens het onderzoek waardevol voor ALLE Amsterdamse kleurers, ongeacht hun afkomst. Het prototype wordt door één van de opdrachtgevers verder ontwikkeld tot een publieke service.

Links

Design rationale team (pdf)

Design rationale Team 2 (Notion)

https://github.com/tnanhekhan/vocab (code depository)